Walne zebrania kół PZW Łączność Słupsk, Damnicy i Kusowie

Trwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Związku. Wybieramy delegatów na Okręgowy Zjazd.