XXII Mistrzostwa Europy w Wękarstwie Muchowym, Słupsk-Łupawa 3-9. X. 2016

FIPS-Mouche powstała w 1989 r. na Kongresie CIPS w San Marino – wcześniej wędkarstwem muchowym w CIPS zajmowała się sekcja muchowa FIPS-Ed (FIPS Eau douce – słodkowodna), która m.in. nadzorowała Mistrzostwa Świata w 1985 r. rozgrywane na Sanie w Lesku. FIPS-Mouche odłączyła się od federacji słodkowodnej jako jedyna (a może pierwsza) federacja definiowana metodą, a nie środowiskiem połowu.
Polacy byli wśród założycieli i sprawców rozwoju wędkarstwa muchowego w CIPS. Pierwsze muchowe Mistrzostwa Świata miały się odbyć w Polsce – był to jednak rok 1981, niezbyt sprzyjający takim imprezom. Do Polski zawitały za to piąte mistrzostwa (1985), których „duchem sprawczym” był Józef Jeleński, później wiceprezydent FIPS-Mouche, w 1991roku wybrany został na tę funkcję Jerzy Kowalski .
W roku 2016 organizacja Mistrzostw została zlecona Zarządowi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku, w dniach 3 – 9 październik 2016. Zawody zostaną rozegrane na rzece Łupawie oraz na Stawku Łabędzim w Słupsku.
Łupawa wypływa z jeziora Jasień w rejonie miejscowości Zawiaty, na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Rzeka w górnym biegu przepływając po pofałdowanym terenie moreny czołowej dochodzącej do 250 m n.p.m., wykorzystuje doliny rynnowe, w dolnym odcinku przepływa przez tereny płaskie o podłożu torfowym i bagiennym, od jeziora Gardno. Uchodzi do Morza Bałtyckiego w Rowach (gmina Ustka).
W środkowym biegu przypomina swoim charakterem górski potok. Nazywana jest przez wędkarzy najbardziej górską z pomorskich rzek.
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku rozpoczął swoją działalność w dniu 25 maja 1975 roku. Obecnie skupia ponad 7 300 członków. W 51 kołach znajdujących się w powiatach: Bytów, Człuchów, Lębork, Sławno i Słupsk.
W planowaniu i realizacji gospodarki zarybieniowej szczególny nacisk kładzie na zarybianie gatunkami charakterystycznymi dla rzek pomorskich stanowiącymi o ich atrakcyjności, m.in. trocią, łososiem, pstrągiem potokowym, lipieniem. W roku 2001 została wybudowana przez Okręg Słupski przepławka na rzece Słupi
w Słupsku. W 2008 roku na rzece Łupawie w Smołdzinie okręg wybudował dwa sztuczne tarliska. Koło PZW „Trzy Rzeki” opiekuje się rzeką Łupawą. Okręg prowadzi racjonalną gospodarkę rybacko-wędkarską na obszarze około 3 000 ha wód, z czego 611 ha stanowią rzeki: Brda, Łeba, Łupawa, Słupia i Wieprza, typowe dla występowania ryb łososiowatych.
Posiadamy Społeczna Straż Rybacką składającą się z 220 strażników, którzy w 2015 roku przeprowadzili łącznie 1421 akcji, w tym 214 z Państwową Strażą Rybacką i Policją. W okresie ochronnym troci i łososia organizujemy całodobowe dyżury chroniące ryby w czasie tarła. Ponadto w szeregach SSR naszego Okręgu działa specjalna Grupa Szybkiego Reagowania. Średnio każdego roku nasze wody zarybiamy na sumę 450 tys. zł. W 2015 roku drużyna z naszego okręgu na rzece Łupawie zdobyła Mistrzostwo Polski.
Koła i Okręg PZW prowadzą edukację ekologiczna i wędkarską dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy: Anglia, Belgia, Czarnogóra, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Norwegia, Portugalia, Szkocja, Szwecja – razem 98 zawodników.
Strona Mistrzostw: www.effc.pl
PROGRAM
3 Października 2016 Poniedziałek
12:00 Przybycie i zakwaterowanie – hotel „DOLINA CHARLOTTY”, Strzelinko
13:30 Lunch – hotel „DOLINA CHARLOTTY”
16:00 Ceremonia otwarcia – hotel „DOLINA CHARLOTTY”
18:00 Uroczysta kolacja – hotel „DOLINA CHARLOTTY”
20:00 Odprawa Kierowników

4 Października 2016 Wtorek
4:30 Śniadanie – hotel „DOLINA CHARLOTTY”
5:30 Wyjazd na trening
8:00 – 11:00 Sesja treningowa 1
11:30 Posiłek na łowisku
14:00 – 17:00 Sesja treningowa 2
17:00 Powrót do hotelu
19:00 Kolacja – hotel „DOLINA CHARLOTTY”

5 Października 2016 Środa
4:30 Śniadanie – hotel „DOLINA CHARLOTTY”
5:30 Wyjazd na sektory
8:00 – 11:00 I tura zawodów /Staw Łabędzi/
11:00 Posiłek i przejazd między sektorami
14:00 – 17:00 II tura zawodów /Staw Łabędzi/
19:00 Kolacja – hotel „DOLINA CHARLOTTY”

6 Października 2016 Czwartek
6:30 Śniadanie – hotel „DOLINA CHARLOTTY”
7:30 Wyjazd na sektory
10:00 -13:00 III tura zawodów /Staw Łabędzi/
13:00 Powrót do hotelu
15:30 Obiad – hotel „DOLINA CHARLOTTY”
19:30 Kolacja – hotel „DOLINA CHARLOTTY”

7 Października 2016 Piątek
4:30 Śniadanie – hotel „DOLINA CHARLOTTY”
5:30 Wyjazd na sektory
8:00 – 11:00 IV tura zawodów/Staw Łabędzi/
11:00 Posiłek i przejazd między sektorami
14:00 – 17:00 V tura zawodów /Staw Łabędzi/
19:30 Kolacja – hotel „DOLINA CHARLOTTY”

8 Października 2016 Sobota
8:00 – 10:00 Śniadanie – hotel „DOLINA CHARLOTTY”
13:00 Ceremonia dekoracji zwycięzców i ceremonia zamknięcia – hotel “DOLINA CHARLOTTY”
14:00 Lunch – hotel „DOLINA CHARLOTTY”
19:00 Kolacja pożegnalna – hotel „DOLINA CHARLOTTY”

9 Października 2016 Niedziela
8:00 Śniadanie – hotel „DOLINA CHARLOTTY”
Wyjazd uczestników