Odznaczenia dla działaczy naszego Okręgu.

Mariusz Łuczyk Wicewojewoda Pomorski wręczył odznaczenia państwowe działaczom ZO PZW w Słupsku. Dziękuję za społeczną pracę. Gratuluję