Spotkanie u Jurka

U Jurka w Łodzi odbyło się nasz czternaste spotkanie. W tym roku Zbyszek nie mógł przyjechać. Relaksowo powędkowaliśmy. Było bardzo miło. Jurek dziękujemy.