XVIII posiedzenie Zarządu Okręgu PZW.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 – przyjęte.
Preliminarz na rok 2016 – zatwierdzony.
Jest dobrze.