Posiedzenie Zarządu RLGD „Pojezierze Bytowskie”

Posiedzenie Zarządu Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” w Łupawsku.