Memoriał Ryszarda Ośmańskiego

Na Stawie Łabędzim odbyły się piąte zawody wędkarskie poświęcone pamięci Ryszarda Osmańskiego V-ce Prezesa Okręgu PZW Słupsk.