Spotkanie z Rektorem Akademii Pomorskiej

Spotkanie z Rektorem Akademiii Pomorskiej w Słupsku, W spotkaniu uczestniczą Prezes Uczelnianego Koła PZW „Belfer” oraz Dyrektorem Biura ZO PZW.