Posiedzenie ZG PZW.

Po posiedzeniu opłatek.
Więcej o posiedzeniu http://www.pzw.org.pl/zgpzw/wiadomosci/106464/60/posiedzenie_zarzadu_glownego_pzw__grudzien_2014