Posiedzenie Prezydium ZG PZW. Spotkanie z Ministrem

W Rowach, 27 czerwca 2014 r., odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego PZW. W posiedzeniu uczestniczyli sekretarz stanu w MRiRW dr Kazimierz Plocke, wiceprzewodniczący GKR Tomasz Frelik oraz przedstawiciele okręgów z północno-zachodniej części Polski. Obradom przewodniczył prezes ZG Dionizy Ziemiecki.
Po przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia, prezes ZG Dionizy Ziemiecki poinformował zebranych o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o sporcie i możliwości uchwalenia noweli przez Sejm jesienią br.
Kol. Jerzy Musiał przestawił aktualny stan gospodarki rybacko-wędkarskiej PZW w aspekcie potrzeb zarybieniowych. W wyniku dyskusji zgłoszono wniosek, aby ZG koordynował sprzedaż materiału zarybieniowego produkowanego przez PZW oraz poruszono kwestię współpracy z Zespołem ds. Zarybiania przy MRiRW, realizującego zarybianie polskich obszarów morskich trocią i łososiem.
Prezes Dionizy Ziemiecki poinformował, że do następnego posiedzenia Prezydium zostanie wyznaczony stały przedstawiciel ZG do prac w Zespole ds. Zarybiania MRiRW, który otrzyma stosowne pełnomocnictwa, oraz że ZG skieruje pismo do okręgów prowadzących ośrodki zarybieniowe, aby zgłaszały planowaną ilość produkcji w poszczególnych asortymentach ryb, co pozwoli na wypracowanie racjonalnej strategii zarybieniowej.
Zastępca dyrektora Joanna Ozimek omówiła trwającą w PZW inwentaryzację i najczęściej występujące problemy oraz błędy w dokumentacji. Dodała, że kilka okręgów nie przesłało do ZG protokołów w wymaganym terminie.
W sprawach różnych skarbnik ZG Zbigniew Sadowski przedstawił opinię prawną w sprawie rozliczania nakładów na nieruchomość PZW w okresie użytkowania lokalu w związku ze sprzedażą dotychczasowej siedziby ZO w Zielonej Górze. Podkreślił, że środki finansowe uzyskane ze sprzedaży lokalu zasilą fundusz remontowy PZW oraz że istnieją podstawy, aby poniesione nakłady remontowe, podnoszące wartość majątku, zostały okręgowi zwrócone.
Prezydium wyraziło zgodę na zniesienie wymiaru ochronnego okonia podczas Mistrzostw Polski Młodzieży w Wędkarstwie Spławikowym, które odbędą się w Kluczborku, w dniach 3-6 lipca 2014 r., i będą przeprowadzone na tzw. żywej rybie. Na wniosek ZO w Białymstoku, Prezydium wyraziło zgodę na obciążenie użytkowania wieczystego nieruchomości, tj. dwóch działek (0,684 ha) położonych w Białymstoku, które zostaną zakupione przez okręg za środki własne. Prezydium zapoznało się z wnioskiem ZO PZW w Szczecinie nt. zabezpieczenia znaków wartościowych za pomocą dodatkowego hologramu. Ustalono, że w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja w tej sprawie.
Wiceprzewodniczący GKR Tomasz Frelik zapoznał zebranych z wynikami przeprowadzonej kontroli w Okręgu PZW w Koszalinie. Prezes D. Ziemiecki, nawiązując do spotkania Prezydium ZG z Zarządem Okręgu PZW w Koszalinie, przypomniał o zobowiązaniu ZO do przygotowania w ciągu 3 tygodni programu naprawczego. Zaznaczył, że w przypadku braku sensownej recepty na poprawę działalności ZO w Koszalinie, okręg może być postawiony w stan likwidacji.
Przewodniczący Komisji ds. Mediów i promocji, Dariusz Dziemianowicz, zaprezentował ofertę Centrum Szkoleniowo-Konsultacyjnego BGŻ w Lesznie koło Warszawy, jako pierwsze z trzech proponowanych przez Komisję miejsc do organizacji centralnych obchodów 65-lecia PZW.
Sekretarz ZG Marian Magdziarz zakomunikował, że Komisja ZG zakończyła prace nad projektem zmian w Statucie PZW i zostanie on przesłany do konsultacji zarządom okręgów do końca lipca 2014 r.
W sprawach sportu zatwierdzono uchwały dot.: ustalenia składu reprezentacji Polski młodzieży U-24 oraz juniorów U-18 na Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie Spławikowym – Holandia 2014; zmiany składu reprezentacji Polski seniorów na Mistrzostwa Europy w Wędkarstwie Spławikowym – Belgia 2014; ustalenia składu reprezentacji Polski juniorów na Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie Rzutowym – Niemcy 2014 (skład zostanie ustalony po mistrzostwach Polski).
Kol. Jerzy Musiał omówił podstawowe zasady warunkujące możliwość wprowadzenia składki krajowej. Dodał, że opracowane materiały zostaną przesłane do konsultacji wszystkim okręgom PZW.

Wiceminister Kazimierz Plocke omówił m.in. Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020), stwarzający możliwość pozyskania środków unijnych przez PZW, a także postęp prac zmierzających do ujednolicenia umów na korzystanie z obwodów rybackich. Odpowiadając na pytania członków Prezydium, wiceminister odniósł się m.in. do prac Zespołu ds. Zarybień przy MRiRW, wyrażając gotowość do podjęcia rozmów w tej kwestii. W sprawie uregulowania gospodarki na wodach granicznych Odry, na których Niemcy mają inne niż obowiązujące w Polsce okresy i wymiary ochronne, wiceminister podkreślił, że po uregulowaniu bieżących spraw dot. realizacji Dyrektywy Wodnej związanej z programem przeciwpowodziowym, ministerstwo spróbuje rozwiązać ten problem.
Po zakończeniu posiedzenia wiceminister Kazimierz Plocke wręczył zasłużonym działaczom i pracownikom PZW odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”.
Rzecznik prasowy ZG PZW
Andrzej Zieliński

Z okręgu słupskiego odznaczenia otrzymali:
Emil Siemaszko
Kornel Łabęcki
Mieczysław Szmidtka
Władysław Biłanicz