IX posiedzenie ZO PZW

W posiedzeniu uczestniczyli Przewodniczący OKR Marian Zabłocki, Przewodniczący OSK Jerzy Lubieński, Rzecznik Dyscyplinarny Stanisław Misterkiewicz.