Inkubacja jesiotra – PZW Toruń

W Grzmięcej znajduje się Ośrodek PZW Toruń, który zajmuje się inkubacja jesiotra. Kiedyś pisałem opinię http://teorud.com/prop/PROP_Jesiotr.pdf . Więcej na temat jesiotra znajdziecie – http://www.pzw.torun.pl/wszystkie/nowa-strona-pzw-torun/ ,
https://www.facebook.com/JesiotrOstronosy
Piękny Ośrodek . Gratuluję.