Słupia naszą rzeką – zarybianie – zakończenie warsztatów

Program edukacji ekologicznej „Słupia naszą rzeką”. Współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz ENERGA Hydro Sp. z o.o. Straszyn realizowany jest od września 2012 do maja 2013. Program jest odpowiedzią na potrzebę kształcenia społeczeństwa o skutkach bezmyślnego stosunku człowieka do naturalnego środowiska przyrodniczego.
„Potrzeba realizacji projektu wynika z:
·         budzenia poczucia tolerancji wobec wszystkiego co żyje,
·          kształtowania kultury osobistej,
·         zapoznania z szeroką wiedzą z zakresu: przepisów prawa dotyczącego wędkarstwa
i ochrony środowiska, życia ryb, ekologii, etyki,
·         kształtowania postaw i zachowań w obcowaniu z przyrodą,
·         kształtowania życzliwości i koleżeństwa oraz tolerancji,
·         rozwijania poczucia odpowiedzialności za stan naturalnego środowiska,
·         kształtowania świadomości zasady nienaruszalności praw przyrody
i racjonalnego korzystania z jej zasobów,
·         zapoznania z racjonalną gospodarką rybacko-wędkarską,
·         skuteczną ochroną wód,
·         zwalczania kłusownictwa,
·         organizowania zawodów wędkarskich respektujących przepisy o ochronie zwierząt oraz ograniczenie stosowania zanęt,
·         dbania o bezpieczeństwo młodzieży w czasie organizowania zajęć praktycznych nad wodą,
·         zaszczepiania bakcyla wędkarstwa jako kulturalnej formy spędzania czasu wolnego,
·         dbania o zdrowie i ogólny rozwój dziecka,”
 
„ Materiały szkoleniowe dla nauczycieli:
I. prezentacje multimedialne związane z rzeką:
1.      Metody nauczania.
2.      Glaźna/Kwacza/Skotawa – Słupia naszą rzeką.
3.      Aby wody były czyste.
4.      Główne zagrożenia ryb wędrownych.
5.      Fauna Słupi.
6.      Flora Słupi.
7.      Troć i łosoś.
8.      Ryby Słupi.
II. prezentacje multimedialne poszerzające wiedzę o środowisku:
1.      Środowisko wodne i jego mieszkańcy.
2.      Woda środowiskiem życiowych procesów.
3.      Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich.
4.      Ochrona środowiska.
5.      Lasy Nadleśnictwa Leśny Dwór.
6.      Pierścienice.
7.      Paprotniki.
8.      Mięczaki.
9.      Zagrożenie gleb.
10. Zanieczyszczenia atmosfery.
11. Myślistwo i rybołówstwo.
12. Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce.
13. Podstawowe typy komórek.
14. Rola wód w kształtowaniu krajobrazu.
15. Wody powierzchniowe w Polsce.”
W realizacji programu uczestniczą 32 szkoły, do których uczęszcza ponad 10.000 uczniów – w tym do szkół podstawowych – 6.654 oraz gimnazjalnych – 3.350. W części warsztatowej uczestniczyły 32 szkoły w grupach około 30 osobowych oraz po dwóch   nauczycieli, opiekunów grup, razem ponad 1 000 osób. Merytorycznym opiekunek był Roman Pazda, wspomagali: Aleksandra, Maria, Wojtek, Kornel, Adam, Andrzej, Marek i inni.
Prezentacje multimedialne, program, wniosek oraz koordynacja nad projektem sprawował społecznie – Teodor Rudnik.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0