Słupia naszą rzeką – inkubacja. Piątek.

Materiały szkoleniowe przygotowane dla programu:
A. Prezentacje multimedialne związane z rzeką:
1.         Metody nauczania.
2.         Glaźna/Kwacza/Skotawa – Słupia naszą rzeką.
3.         Aby wody były czyste.
4.         Główne zagrożenia ryb wędrownych.
5.         Fauna Słupi.
6.         Flora Słupi.
7.         Troć i łosoś.
8.         Ryby Słupi.
B. Prezentacje multimedialne poszerzające wiedzę o środowisku:
1.         Środowisko wodne i jego mieszkańcy.
2.         Woda środowiskiem życiowych procesów.
3.         Użytkowanie i zagrożenia wód słodkich.
4.         Ochrona środowiska.
5.         Lasy Nadleśnictwa Leśny Dwór.
6.         Pierścienice.
7.         Paprotniki.
8.         Mięczaki.
9.         Zagrożenie gleb.
10.       Zanieczyszczenia atmosfery.
11.       Myślistwo i rybołówstwo.
12.       Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce.
13.       Podstawowe typy komórek.
14.       Rola wód w kształtowaniu krajobrazu.
15.       Wody powierzchniowe w Polsce.