Spotkanie rybaków z Ministrem

Po przerwie technicznej – kontynuujemy.

W dniu 18 lutego w UM Ustka, odbyło się spotkanie rybaków z Ministrem Kazimierzem Plocke. Rozmowy dotyczyły połowów w morzu.