Szkoła Podstawowa nr 2 na tarliskach

W ramach programu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży "Słupia naszą rzeką", współfinansowanego przez WFOŚ i GW, w warsztatach na tarlisku naturalnym, uczestniczyły dwie klasy dzieci z Szkoły Podstawowej nr 2.