Szkoła Podstawowa nr 5 na tarliskach Słupi

"Słupia naszą rzeką" program realizowane przy współudziale finansowym WFOŚ i GW.  Dzisiaj na tarlisku młodziez ze Szkoły Podstawowej nr 5.