Zespół Szkolno – Przedszkolny z Dębnicy Kaszubskiej na Skotawie

W ramach programu "Słupia naszą rzeką" współfinansowanego z środków WFOŚ i GW młodzież poznała tajniki tarła naturalnego Skotawy.