Radiotelemetryczne węgorze

Zakład Ryb Wędrownych z Gdańska bada możliwości migracyjne węgorza. W tym celu, węgorze otrzymały czipy radiotelemetryczne a na dnie rzeki ułożono czujniki. Każdy węgorz otrzymał numer, czujniki zarejestrują, któremu "numerowi" udało się przejść przez turbiny elektorni.