Posiedzenie Prezydium ZO PZW

Choroba ryb, dyskusja na Komisji Zarybieniowej, zezwolenia na połow, sport – były tematami posiedzenia Prezydium.