Posiedzenie Prezydium ZO

Gospodarka rybacka, program spotkanie w Obłężu oraz przygotowania do zebrań sprawozdawczo-wyborczych były głównym tematem posiedzenia.