Kłusol na jeziorze Przyłękińskim

Członkowie Społecznej Straży Rybackiej po zauważeniu siatki, poczekali aż włściciel siatki się zjawi.

Dzieła dokończyli w komisariacie Policji. Jednego mniej.