Szkolenie kierowników placówek wypoczynku

Po Zarządzie, szkolenie dla kandydatów na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.