Spotkanie Rad Rejonu – Powiat i Miasto Słupsk

Informacja i dyskusja o realizacji wnosków z zebrań sprawozdawczych kół.

Prezentacja programu edukacji ekologicznej "Nasza rzeka"

Miła i sympatyczna rozmowa.