Spotkanie w Bibliotece

W poniedziałek spotkaliśmy się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, rozmawialiśmy o współpracy. Historia biblioteki jest długa i ciekawa.
Najdawniejsza wzmianka o kościele św. Mikołaja pochodzi z 1276 roku. W 1281 r. przy kościele został założony klasztor Norbertanek. Budynek przylegał do kościoła w miejscu obecnego pawilonu (mieści się tu Oddział Dla Dzieci i Młodzieży). W 1665 roku w czasie wielkiego pożaru miasta kościół i klasztor uległy poważnemu zniszczeniu. Odbudowę klasztoru podjęto w 1673 roku, ruina kościoła zaś przetrwała do lat 30-tych XVIII w. W 1733 r. kościół został odnowiony staraniem pułkownika Stedinga. W 1740 r. zaczął ponownie podupadać, w związku z czym został zamieniony na magazyn i wozownię. Od tego czasu kościół przestał pełnić funkcję religijną. W latach 1759/60 stacjonujące w Słupsku wojska rosyjskie używały go jako cerkwi prawosławnej ale także jako miejsca swego zakwaterowania. W 11 lat później stanowił już silnie zniszczoną ruinę. Dla uratowania go rada miejska postanowiła adaptować budynek na potrzeby szkoły dla ubogich. Oddanie szkole opuszczonego gmachu w 1771 r. i jego odbudowa w 1772 r. zdecydowanie polepszyło stan gmachu. Kolejna przebudowa w 1819 r. związana była z przystosowaniem go dla potrzeb szkoły elementarnej. Przebudowa XIX-wieczna, w duchu neogotyku, miała na celu nadanie kościołowi jego tradycyjnego średniowiecznego charakteru. W 1926 roku mieściła się tu szkoła dla dzieci upośledzonych umysłowo oraz kilka klas gimnazjum żeńskiego. Na początku XX wieku rozbudowano klasztor żeński szlachetnych panien. Zniszczenie miasta w czasie działań wojennych w 1945 r. dotknęło zespół kościelno- klasztorny. Wypaliło się wnętrze kościoła, pozostały mury z wieżą. Przyległy budynek klasztorny popadł w ruinę. W 1961 r. Pracownia Konserwacji Zabytków w Poznaniu wykonała dokumentację historyczną, mającą na celu odbudowę i umieszczenie w gmachu zbiorów bibliotek miejskiej i powiatowej. W 1965 roku w ruinach kościoła rozpoczęto prace ziemne. Budynek zaadaptowano na potrzeby biblioteczne. Uroczyste otwarcie biblioteki w nowym gmachu przy ul. Grodzkiej 3 nastąpiło 10 września 1971 r. Z tej okazji wybity został pamiątkowy medal i nadano bibliotece imię Marii Dąbrowskiej. Strona internetowa http://www.mbp.slupsk.pl/joomla/ , a pod adresem http://bibliotekacyfrowa.eu/dlibra można poczytać.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0