Spotkanie w MODM

W Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyło się spotkanie nauczycieli historii z Prezesem i Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddziału Słupsk.