Ostatnie tarło troci

W basenach ryby na zarybienia. Ostatnie tarło troci. Pobraliśmy wystarczającą ilość ikry. Po tarle trocie wracają do rzeki.