Patrol VIP – Skotawa – Skarszów

Dzisiaj, na wniosek Artura, zorganizowaliśmy Patrol VIP. W pierwszej części patrolu zapoznaliśmy gości z problematyką kłusownictwa oraz skutkami przegród na rzekach górskich. Wśród gości byli: Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Czesław ELZANOWSKI, Wójt Gminy Dębnica Kaszubska Eugeniusz DAŃCZAK, prof. Ryszard BARTEL, przedstawiciel GDDKiA z Gdańska, Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" oraz Prezes ZO PZW w Gdańsku Stanisław LISAK, licznie odwiedziły nas media. Po krótkim spotkaniu przejechaliśmy do Skarszewa, przeszliśmy się wzdłuż Skotawy. W rzece dużo gniazd tarłowych – Kanada. Kanada, gdyby nie kłusownicy. Przy kielbaskach z ogniska toczyły się rozmowy, jakie podjąć działania, by rzeki były drożne a kłusownicy nie czuli się bezkarnie.