Jurek, Mirek, Zbyszek, Teodor

Dwa razy w Słupsku, dwa razy w Lublinie, raz w Łodzi i w Katowicach – od sześciu lat spotykamy się na wspólne wędkowanie. Było wyjątkowo deszczowo, więc zwiedzaliśmy.