Narada w MODM i LO II

W poniedziałek narada w Miejskim Ośrodku Doradztwa Metodycznego – zadania na rok szkolny 2011/2012.

Dzisiaj posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

No i mamy WAKACJE.