Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW

Witam, w sobotę Zarząd Okręgu PZW zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2010 oraz preliminarz wydatków na 2011.