Rada Rejonu Lębork

Witam,

w godzinach wieczornych w stanicy wędkarskiej koła PZW w Siemirowicach odbyło się spotkanie Rady Rejonu PZW Lębork.

 Odczytany został protokół z poprzedniej rady.  Następnie przedstawione zostały sprawy dotyczące działań Zarządu Okręgu, biura i zmian kadrowych, jakie będą miały miejsce w najbliższym czasie w obsadzie biura. 

Przedstawiona została propozycja tabeli składek okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód na 2011 rok. Po zatwierdzeniu przez Zarząd, na najbliższym posiedzeniu,  zostanie podana do publicznej wiadomości.

Członkowie Rady zapoznali się z modernizacją ośrodka w Damnicy i co wynika dla nas z modernizacji. Podstawową sprawą jest zmniejszony czas pracy punktu odłowu, pozyskanie ikry od troci zostało ograniczone do 350 000 ziaren.  Ryby po wybudzeniu  w basenie z wodą nasyconą tlenem, kąpane w roztworze dezynfekującym i wypuszczane do rzeki, gdzie mogą odpocząć po tym zabiegu. Przy okazji pobierania ikry, część troci zaopatrzona została w nadajniki telemetryczne, które pozwolą ustalić i zbadać trasę wędrówki troci. Pozostałe trocie oznaczone zostały znaczkami identyfikacyjnymi – karlinkami.

Na zmniejszenie zapotrzebowania na ikrę bezpośredni wpływ ma unowocześnienie wylęgarni i podchowalnika  w Damnicy.

Zmiany w ustawie o rybactwie śródlądowym wprowadzone w ostatniej nowelizacji, są na tyle nowatorskie i wybiegające w przyszłość, że większość z nich została przez uczestników spotkania oceniona pozytywnie. Każdy wędkarz będzie musiał posiadać „zezwolenie”. Zezwolenia, o których mówi ustawa powinny zawierać wszelkie informacje, limity, wymiary i ograniczenia obowiązujące we wszystkich udostępnionych obwodach rybackich. Zrobi się z tego niemała książeczka. Niestety ustawa tego wymaga. Jednocześnie zmienił się status prawny rejestru połowów i po wejściu w życie ustawy będzie częścią zezwolenia, a zatem nieprawidłowe jego wypełnianie będzie mogło być karane mandatem.

W ustawie tej zawarty jest także zapis o możliwości stosowania do połowu przynęty podrywki, jednak w ściśle określonych warunkach. Inny zapis mówi o wprowadzaniu do wód gatunków nierodzimych, oraz przynęty – popularny żywiec może pochodzić wyłącznie ze zbiornika lub wody płynącej, na której ma być użyty. Oznacza to, że łowienie żywca w innym jeziorze a stosowanie go, jako przynęty na innym jest zabronione, a ponieważ zakaz ten określony jest w ustawie każda służba uprawniona może karać mandatem za takie zachowanie.

W sprawie ilości zarybień, poinformowano zgromadzonych, iż czynności te wykonywane są zgodnie z operatami i umowami. Do publicznej wiadomości podaje się ogólne zestawienia ilościowo – kwotowe. 

Rada Rejonu i Zarząd Okręgu PZW w Słupsku przypomina zarządom kół o konieczności zorganizowania zebrań sprawozdawczych w terminie pomiędzy 1 grudnia i 28 lutego. Ponadto obowiązkiem zarządów kół jest dostarczenie preliminarzy zatwierdzonych przez zarządy kół, w terminie do dnia 15 grudnia.

Niektórzy nasi koledzy, członkowie PZW kandydują w zbliżających się wyborach samorządowych. Rada rejonu apeluje do wędkarzy o uwzględnienie w swoich głosowaniach kolegów startujących w powiecie lęborskim.

Andrzej Teodoruk, Jerzy Dziedziński, Zygmunt Lisiecki, Wiesław Malinowski, Andrzej Dziemboski

Share and Enjoy !

0Shares
0 0