XXIX Krajowy Zjazd Delegatów PZW

Witam,

przed chwilą rozpoczął obrady Zjazd. Minutą cisz delegaci uczcili pamięć wędkarz, którzy odeszli. Zjazd zatwierdził regulamin i porządek, wybrano Komisje Zjazdowe.