Reforma Programowa

Witam,

w dniach 5 – 7 październik uczestniczyłem w szkoleniu „Nowa podstawa programowa 2009″ – Edukacja skuteczna przyjazna i nowoczesna. Szkolenie zaszczyciła Pani Minister Edukacji Narodowej, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Wiceminister MEN, Dyrektor Departamentu Programów Nauczania i Podręczników MEN oraz naukowcy – eksperci  pracujący nad nową podstawą programową. Organizatorem szkolenia w Dębem był Centralna Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Od września 2009 w I klasach szkoły podstawowej i gimnazjum obowiązuje nowa podstawa programowa oraz nowe ramowe plany nauczania. Podstawa programowa określa, czego szkoła jest zobowiązana nauczyć ucznia na każdym etapie kształcenia:

– wiadomości, które uczeń powinien zdobyć;

– umiejętności, które uczeń powinien opanować;

– postawy, które szkoła powinna kształtować.

Wymagania szczegółowe nie powtarzają się na kolejnych etapach.

Wymagania z etapów wcześniejszych obowiązują na wszystkich etapach późniejszych.

Wymagania szczegółowe określone w podstawie programowej będą stanowiły podstawę oceniania na egzaminach zewnętrznych.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0