Zajęcia Szkółki Wędkarskiej

Witam,

zapraszamy na Staw Łabędzi w każdą środę od godz. 15.30 do 18.30 dzieci i młodzież na zajęcia Szkółki Wędkarskie.

Zajęcia są bezpłatne a poprowadzą je Instruktorzy Koła PZW „Kolejarz”.

Z A P R A S Z A M Y