Walne Słupskiego Bractwa Karpiowego

Witam,

w życzliwym dla wędkarzy Młodzieżowym Domu Kultury odbyło się dzisiaj Walne Zebranie Słupskiego Bractwa Karpiowego. Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności finansowej oraz organizacyjnej w 2008 roku. Zarządowi udzielono absolutorium. Zebrani dokonali wyboru nowych władz. Prezesem Bractwa ponownie wybrali Darka. Gratuluję.

Zebranie przebiegało w bardzo przyjacielskiej atmosferze. Bractwo jest otwarte na pasjonatów poławiających karpie. Obowiązuje żelazna zasada, po złowieniu – buzi i do wody.

Więcej informacji o Bractwie na stronie http://www.sbk.wedzisko.info/