Prezydium ZG PZW – nie wiedział?

Witam,

Zarząd Okręgu PZW w Słupsku:

Postanowieniem z dnia 29 czerwca 1998 roku, Sygn. Akt. INs-Rej..St. 54/98 nr. Rej. St.. 16/98 Sądu Wojewódzkiego w Słupsku, Wydział I Cywilny postanowił dokonać wpisu  w rejestrze stowarzyszeń  w dziale A p[od numerem 518 księgi rejestrowej , rejestru sądowego Ins-Rej.St. 16/98 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku.

W rubryce czwartej – teren działania Stowarzyszenia-Okręgu jest obszar administracyjny jednostek samorządu terytorialnego (stosownie do załącznika Nr 1 do wniosku).

Załącznik Nr 1.:

  1. Siedzibą władz Okręgu jest miasto Słupsk.
  2. Terenem działania Okręgu jest obszar administracyjny jednostek samorządu terytorialnego:
  • Urząd Miasta: Człuchów, Łeba, Słupsk, Lębork, Sławno, Ustka
  • Urząd Miasta i Gminy: Bytów, Debrzno, Miastko, Czarne, kepice.
  • Urząd Gminy: Borzytuchom, Czarna dąbrówka, Człuchów, Dębnica Kaszubska,, Główczyce, Koczała, Konarzyny, Nowa Wieś Lęborska, Parchowo, Potęgowo, Rzeczenica, Słupsk, Studzienica, Tuchomie, Wicko, Cewice, Damnica, Kobylnica, Kołczygłowy, Lipnica, Postomino, Przechlewo, Sławno, Smołdzino, Trzebielino, Ustka.

Wpisu dokonano w oparciu o postanowienie statutu Polskiego Związku Wędkarskiego  Zarządu Głównego i uchwały podjętej przez ZG PZW Nr 28 z dnia 25 maja 1975r. oraz na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20 z 1989r., poz. 104 z późn.zm.) i rozporządzenia Ministra sprawiedliwości z 17 kwietnia 1989r. w sprawie wzoru i sposobu powstawania rejestru stowarzyszeń (Dz…U.Nr 23 z 1989r., poz. 126).

Postomino:

w roku 1999 zostało utworzonych 16 województw, pozostało 49 Okręgów. Gmina Postomino i Sławno weszły w skład województwa zachodniopomorskiego. Pozostałe gminy naszego okręgu weszły do województwa pomorskiego. W 1999 roku Koło PZW z Postomina przeszło do okręgu Koszalin, natomiast do roku 2007 okręg Słupsk dzierżawił wody w gminie.  Jezioro Marszewo i Pieńkowo były wodami ogólniedostępnymi. W 2007 roku wody przejął okręg Koszalin i utworzył łowiska specjalne. W tym roku obowiązują składki /zdjęcie nr. 9 / 10 zł i 30 zł dla członków PZW okręgu Koszalin, 50 zł i 90 zł dla członków PZW z innych okręgów. http://www.pzw.org.pl/28/wiadomosci/14352/63/skladki_opzw_na_2009_rok

Sławno:

W 1999 roku w Kole PZW Sławno w wyniku konfliktu część członków pojechała do okręgu Koszalin i otrzymała zgodę na utworzenie na terenie gminy Nowego Koła PZW wchodzącego w skład ZO PZW Koszalin. W 2007 roku okręg Koszalin na terenie gminy powołał następne koło PZW „Łosoś”. Od 1999 roku w Sławnie trwa wojna wędkarska. By temu zapobiec, napisaliśmy pismo do ZG PZW o zajęcie jednoznacznego stanowiska.

 Postawiliśmy problem tak:

Czy na terenie okręgu /w tym przypadku/ słupskiego, mogą działać Koła PZW należące do innego okręgu?

Prezydium ZG PZW w liście skierowanym do Prezesa okręgu Koszalin, uznało takie działania za niesłuszne. Więc ZO PZW w Koszalinie podjęło Uchwałę o wyprowadzeniu swoich kół ze Sławna na teren gminy Malechowo. Podjęta Uchwała sama się nie zrealizuje! Więc napisaliśmy po raz trzeci – Koła PZW okręgu Koszalin, pomimo podjętej Uchwały w dalszym ciągu działają na terenie gmin: Sławno i Postomino.

W dniu 31 stycznia na Prezydium ZG PZW stawał po raz kolejny nasz wniosek o tym, że Koła PZW okręgu Koszalin w dalszym ciągu działają na terenie naszego okręgu oraz o nie prawidłowo Uchwalonej składce na Łowiska Patronackie.

Wyjaśnień udzielił Prezes ZO PZW w Koszalinie – Wiceprezes ZG PZW. Stwierdził jednoznacznie, że nie jest to prawdą. Po wyjaśnieniach, Prezydium ZG PZW zajęło stanowisko. Piórem Rzecznika Prasowego brzmi tak, „„Członkowie Prezydium ZG PZW zapoznali się z treścią pism z ZO PZW w Słupsku na temat sytuacji wędkarzy w powiecie sławieńskim. Z powodu nieobecności prezesa ZO PZW w Słupsku, kol. Teodora Rudnika, wysłuchano wyjaśnień kol. Janusza Nyka, prezesa ZO PZW w Koszalinie, a także zapoznano się z analizą prawną przygotowaną przez mec. dr Wojciecha Noska. Po dyskusji postanowiono oddalić wnioski ZO PZW w Słupsku, jako nie znajdujące odbicia w praktyce organizacyjnej działalności ZO PZW w Koszalinie oraz wezwano oba okręgi do prawidłowego, zgodnego ze Statutem PZW, ułożenia zasad współpracy na terenie spornych gmin pow. sławnieńskiego.

http://www.pzw.org.pl/home/wiadomosci/15924/60/prezydium_zg_pzw_dn_31012009   

Z komunikatu jasno wynika, że Prezes z Koszalina nie wie gdzie działają te koła. Bo Uchwałę podjęli zgodną z praktyką organizacyjną.

Więc załączam zdjęcia – może pomogą w ułożeniu zasad współpracy na terenie spornych gmin pow. Sławno.

Zdjęcia wykonano na drugi dzień po Prezydium ZG oraz w dniu dzisiejszym.

A tu trochę historii:

http://teorud.com/aktualnosci.php?id=736

 

http://teorud.com/aktualnosci.php?id=740