Prezydium ZO PZW

Witam,

z udziałem Komendantów Powiatowych SSR Bytów, Lębork i Słupsk odbyło się posiedzenie Prezydium ZO. Nie dojechał Komendant z Człuchowa – pracownik Starostwa. Komendanci przedstawili preliminarze kosztów działania SSR na 2009 rok. W dyskusji dużo uwagi poświęcono wyposażeniu strażników, zabezpieczenia ochrony oraz systemu łączności. Prezydium przyjęło do wiadomości realizację zarybień w 2008 roku. Do wiadomości, bowiem zarybienia wykonywane są zgodnie z operatami rybackimi – racjonalna gospodarka rybacka. Zatwierdziliśmy preliminarz wydatków 2008 roku.