Sprawozdawczo-wyborcze Lębork Miasto

Witam,

Od 10.00 do 16.00 trwało zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła PZW Miasto w Lęborku. Członkami Koła są członkowie Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Łeby, Klubu Muchowego „Dolina Łeby”. W dyskusji sporo czasu poświęcono ochronie tarła i łososi, czystości wód, budowie przepławek, wymiarom ochronnym i okresom połowów ryb na rzece Łebie. Zgłoszone wnioski zostały przegłosowane, przyjęte do realizacji a część wniosków będzie przedstawiona Okręgowemu Zjazdowi pod dyskusję.

Prezesem w dalszym ciągu pozostał Mariusz.  GRATULUJĘ.