Prezydium ZO PZW

Witam,

wczoraj odbyło się posiedzenie Prezydium ZO PZW. Zatwierdziliśmy plan pracy Zarządu na I półrocze, czyli do Zjazdu, dyskutowaliśmy o łowiskach specjalnych oraz przyjęliśmy do wiadomości realizację zarybień w 2008 roku. Ilości zarybień wynikają z operatów rybackich. Do naszych wód trafiło więcej ryb, takich jak: pstrąg, lipień od hodowców i EnW oraz troć /smolt/- 70  000 szt i  łosoś /smolt/ – 30 000 szt z Komisji Zarybień MRiRW. W ubiegłym roku przybyło ponad 300 członków, jest nas teraz 6 237, skupionych w 52 kołach.

 

Zarybienia w 2008 roku.

 Węgorz                                                    35 kg –     1 520 zł

Szczupak                                            1 297 kg –   25 600 zł

Okoń                                                        84 kg –       438 zł

Leszcz                                                    600 kg –    2 700 zł

Lin                                                       1 140 kg –  14 280 zł

Płoć                                                     1 024 kg –    3 418 zł

Łosoś /smolt/                                          200 kg –  10 000 zł

Troć wędrowna /wylęg/                         120 kg –  60 000 zł

Troć wędrowna / smolt/                         631 kg –  17 100 zł

Pstrąg potokowy / wylęg/, narybek/   1 670 kg    147 000 zł

Pstrąg /handlówka/                                417 kg –    5 500 zł

Lipień                                                    118 kg –  23 900 zł

Jaź                                                       1 365 kg – 18 500 zł

Sum                                                         40 kg –       824 zł

Karaś złocisty                                     1 100 kg –   3 768 zł

Inne gatunki                                        3 862 kg – 41 960 zł

                                        Razem        13 703 kg –  376 508 zł