Jak naturalna Kwacza

Witam,

Następnie pojechaliśmy nad Kwaczą. To, co zrobili Koledzy i Koleżanki – czapki z głów. Dla tych, którzy nie znają problemów rzeki zdjęcia ich nie wyjaśnią. Natomiast znawcy odczytają wszystkie niuanse wykonanej naturalizacji. Kwacza płynęła doliną mocno meandrując. W latach 30 rzeczkę wyprostowano, stała się kanałem odprowadzającym wodę. Zanikło życie.

Wykonane prace przywracają jej bogactwo życia rzeki.

Popatrzcie.