Stawki za Akademią

Witam,

stawy za Akademią są łowiskiem specjalny czterech kół PZW; Kolejarz, Miasto, Łączność i Rzemieślnik. Od tego roku na jednym z nich ma powstać kąpielisko, dno ma być odmulane. Nad stawem będą tłumy ludzi kąpiących się i wypoczywających. To jest powodem niepokoju wędkarzy. Kto będzie zbierał śmieci? Zniszczą ławeczki i stoły?

Czy nad wodą da się wytrzymać w hałasie? O tych problemach mówili wędkarze w wywiadzie udzielonym dla TV Słupsk.