Starostwo Lęborskie

Witam,

z rana spotkanie w Starostwie Lęborskim. Starosta zaproponował pomysł oraz przygotowanie projektu porozumienia do podpisania przez Starostów. Wspaniale.

W Łebie rozmowa o warunkach wędkowania dla członków PZW na obwodzie rzeki Łeby od granic SPN do wód obszarów morskich. Jest to realizacja wniosku Koła PZW z Łeby. Jeżeli Prezydium ZO zaakceptuje warunki dzierżawcy obwodu, to będzie można wędkować bez opłat. Czy podpisywać to porozumienie? Dodatkowo dla wędkarzy PZW z tamtego rejonu jezioro Sarbsko jest udostępnione do wędkowania z obniżonymi opłatami.

Kolejne spotkanie z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Siemirowicach. Od dnia 29 czerwca do 13 lipca uczestnicy XII obozu wędkarskiego w Szkole maja spożywać posiłki. Zakwaterowani będę w namiotach przy Stanicy Wędkarskiej. Wierzę w brania dużych ryb. W rozmowach bierze udział Skarbnik ZO – Andrzej.

Od godz. 14.00 szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Kończewie. Temat: Ocenianie kształtujące. Wspaniała atmosfera, rzeczowa rozmowa o problemach oświaty.

Na zdjęciach – rzeka Łeba z dopływami.