Hodowla na Studnicy

W Miastku płynie rzeka Studnica. Ma podobne szczęście jak rzeka Bożanka. Tylko z małą różnicą. W basenach rzecznych pływają karpie, hodowla bardzo ciekawa. Zobaczyliśmy tam narybek siei, jesiotra oraz raka. Obejrzeliśmy też stado tarłowe jesiotra i karpia. Studnica jest rzeką górska – niech żyją karpie!