Po spotkaniu – grzyby

Witam.
W siedzibie (nowej) EKO-STAR spotkaliśmy się z radnym, Przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Pomorskiego p. Markiem Biernackim. I to chyba wszystko. A szkoda. Od 7 lat jestem w ZO PZW Słupsk, przez 7 lat Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski nigdy nas nie zapraszał na spotkania, narady, konsultacje. Po prostu dla nich nie istniejemy.
Okręg i wypad na grzyby.