Spotkania

Witam
Z rana narada w MODM. Później spotkanie z Dyrektorem Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Słupsk, podpisaliśmy umowę o organizacji zawodów spławikowych na XIII Światowych Igrzyskach Polonii. Zawody zostaną rozegrane w dniu 4 sierpnia. Na koszt organizacji otrzymaliśmy 12.000 złotych.
Podziękowaliśmy Pani Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Słupsk za przyznane środki na zakup mikroskopu i laptopa. Po raz drugi w tym roku złożyliśmy wnioski o przyznanie środków dla ochrony tarła troci w wysokości ponad 70 tys. złotych. Pani Dyrektor- pozostajemy z nadzieją!
Dzieci, zapraszamy w piątek na Trzy Stawki.