Dla Stasia – mediacja

Witam
Uczestniczyłem dzisiaj w szkoleniu prowadzonym przez Bogdana w MODM.
„Mediacja jest dobrowolnym, alternatywnym sposobem /wobec drogi sądowej/ rozwiązywaniem sporów pomiędzy stronami z udziałem bezstronnej /!/ osoby mediatora.
Podstawowe zasady mediacji:
– mediacja jest poufna,
– mediacja przebiega w warunkach prywatności, co pozwala na otwartość, ochronę reputacji i „zachowanie twarzy”,
– strony zachowują kontrolę …. – żadna decyzja nie może być podjęta bez zgody stron,
– koncentruje się na zaspokojeniu interesów każdej ze stron, na wspólnej wygranej,
– może pomóc w utrzymaniu, wznowieniu kontaktów lub „odtruciu” dotychczasowych kontaktów,
– daje szybki i ostateczny efekt,
– charakteryzuje się niskim stopniem ryzyka, gdyż każda ze stron może w każdej chwili odstąpić od mediacji,
Podstawowe funkcje mediatora:
1. Organizuje spotkanie stron.
2. Uzgadnia procedurę prowadzenia mediacji.
3. Pomaga stronom w tworzeniu realistycznych propozycji rozwiązań problemu.
4. Pomaga stronom sprawdzenia realności propozycji.
5. Kieruje procesem mediacji.
6. Pomaga stronom w osiągnięciu zakończenia sporu droga porozumienia i zawarcia ugody”.
Opracował: Bogdan Drozdowicz, więcej na www.bdorzd.hg.pl
Stasiu masz takie zadanie – czekamy.
Dwa stawy przy tak zwanej Alei Brzozowej. Pierwszy staw przeznaczony dla Klubu Seniora, drugi staw dla Klubu Juniora. Myśl jest taka: idzie dziadek z wnukiem na ryby, wnuczek łowi na swoim stawie, o który młodzi dbają, a dziadek łowi na swoim stawie i ma na oku wnuka, jak trzeba to pomoże, ale wnuk jest samodzielny na rybach.
Później posiedzenie prezydium ZO PZW – dyskusja nad programem z okazji Dnia Dziecka – jutro szukamy sponsorów!
Wieczorkiem trzeci dzień koszenia trawy. Posadziłem drzewka i mam robotę. Ważne, że drzewka się przyjęły. Za kilka lat będą ślicznie wyglądały.
Taki zwykły czwartek.