Rada Rejonu Bytów

Witam
Przed wyjazdem na ławce spotykam Beatę – córkę sąsiadki – maluje wierzbę. Pożytecznie spędza czas. Szkoda, że nie na rybach.
27 kwietnia odbyło się w siedzibie Koła PZW Bytów spotkanie Prezesów Kół Rady Rejonu Bytowskiego, w skład której wchodzą: Koło ” Lipień” Czarna Dąbrówka, Koło „Karaś” Miastko, Koło Kołczygłowy i Koło Bytów.

Omawiano:
– wnioski z zebrań sprawozdawczych kół,
– ocenę działalności Kół w 2006 roku, udział we współzawodnictwie o najlepsze Koła PZW w Okręgu Słupskim.

– udział Kół w akcji „Tydzień Czystości Wód” w, sprzątanie śmieci wokół zbiorników wodnych przeglądy pomostów i oznakowania łowisk.
– „Vademecum Działacza PZW”, które powinno ułatwiać pracę Członkom Zarządów Kół.
– szczegółowo w Kołach ochronę wód, wzajemne wspomaganie się i częstsze kontrole na wodach.
W tym roku Koło PZW Miastko obchodzi 60 lecie wędkarstwa.
Marian i Andrzej wykazali się dużą energią.