Park Łabędzi?

Witam
Z rana spotkanie z naukowcami z Akademii Pomorskiej w Słupsku, Zakładu Fizjologii Zwierząt Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska, temat: Ekofizjologiczne reakcje populacji troci wędrownej w warunkach stresu środowiskowego w dorzeczu rzeki Słupi, spowodowanego podwyższoną koncentracją metali ciężkich i destabilizacji gospodarki pierwiastkami fizjologicznymi w wątrobie, krwi i skrzelach. Badanie to poszerzy wiedzę nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną, ułatwiającą zarybianie i hodowlę królewskich ryb. Badania prowadzi Pani profesor nadzwyczajny Natalia Kurhalyuk

Absolwentka II Liceum im. A. Mickiewicza, pisze pracę magisterską o zabudowie architektonicznej parku, nazwijmy – łabędziego. Pracę pisze na Politechnice Szczecińskiej. Popatrzmy na Park, tak wygląda dzisiaj, a jak w przyszłości? Na zdjęciu 6 plan zagospodarowania parku.