Abiturienci

Witam
EURO! EURO! EURO!
Dzień bogaty w wydarzenia szkolne. Na spotkanie przyjechał osobiście Michał Ogórek. W auli Policja prowadzi szkolenie prewencyjne, cel – mniej wypadków spowodowanych brawurową i po alkoholu jazdą przez młodych kierowców.
Po południu posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie ocen końcowych klas trzecich.
Najlepszym uczniem na zgłoszonych siedmiu, został wybrany Artur Rutkowski. Gratuluję Artur. Najwyższą średnią ocen uzyskała klasa III c – 4,74. Gratuluję.